Uredska oprema

Uredska oprema je račun dugotrajne imovine na kojem su pohranjeni troškovi nabave uredske opreme. Ovaj je račun klasificiran kao račun dugotrajne imovine, jer se očekuje da će se troškovi imovine evidentirani na njemu držati više od jedne godine.

Primjeri uredske opreme su kopirni uređaji, faks uređaji, računala i pisači.