Financijski izvještaji opće namjene

Financijski izvještaji opće namjene su oni financijski izvještaji objavljeni širokoj skupini korisnika. Namijenjeni su širokom spektru primjena, poput kreditne analize i procjene dionica. Ti izvještaji uključuju račun dobiti i gubitka, bilancu stanja, izvještaj o novčanim tijekovima, izvještaj o dioničkom kapitalu i sve prateće objave. Ako su financijski izvještaji revidirani, oni bi također trebali sadržavati revizijsko izvješće.

Financijski izvještaji opće namjene obično se izdaju investicijskoj zajednici i zajmodavcima. Ovi se izvještaji koriste za prepoznavanje financijskog stanja i rezultata izdavatelja. Učestalost distribucije ovih izjava može varirati, ovisno o zahtjevima korisnika. Primjerice, javno državno društvo izdavat će izjave opće namjene jednom u tromjesečju, dok zajmodavac može tražiti mjesečna izvješća, a vlada može prihvatiti samo godišnje izvještaje.

Mogu se objaviti i konkretniji financijski izvještaji; oni se ne smatraju "općom namjenom". Na primjer, menadžerski tim možda će htjeti vidjeti detaljna izvješća o troškovima odjela, dok će sažeta verzija računa dobiti i gubitka biti prihvatljiva za kreditne preglede dobavljača. Ostali korisnici možda neće trebati cjelovit skup financijskih izvještaja, možda zahtijevajući samo račun dobiti i gubitka. Te su izjave obično podskupovi izjava opće namjene ili komprimiraju ili proširuju prikaz podataka.