Obveznice koje se plaćaju

Obveze koje se plaćaju su računi obveza koji sadrže iznos koji ima izdavatelj obveznicima. Ovaj se račun obično pojavljuje u odjeljku dugoročnih obveza bilance, jer obveznice obično dospijevaju u više od jedne godine. Ako dospijevaju u roku od jedne godine, tada će se stavka umjesto toga pojaviti u odjeljku tekućih obveza bilance.

Uvjeti obveznica koje se plaćaju sadržani su u sporazumu o ustupanju obveznica, koji navodi nominalni iznos obveznica, kamatnu stopu koja se plaća vlasnicima obveznica, posebne uvjete otplate i sve ugovore nametnute izdavatelju.

Vjerojatnije je da će entitet nastati s obvezom plaćanja obveznica kad su dugoročne kamatne stope niske, tako da može produljiti niske troškove sredstava na dulje vrijeme. Suprotno tome, ovaj oblik financiranja rjeđe se koristi kada kamatne stope skoče. Obveznice obično izdaju veće korporacije i vlade.