Kada prestati prepoznavati sredstvo

Prepoznavanje imovine prestaje po otuđenju ili kad se od njezine uporabe ili otuđenja ne mogu očekivati ​​buduće ekonomske koristi. Prestanak priznavanja može nastati iz različitih događaja, kao što su prodaja imovine, uklanjanje ili doniranje.

Dobitak ili gubitak može se prepoznati prestankom priznavanja imovine, iako dobitak od prestanka priznavanja ne može se evidentirati kao prihod. Dobitak ili gubitak prestankom priznavanja izračunava se kao neto prihodi od otuđenja, umanjeni za knjigovodstvenu vrijednost imovine.