Pisani prikazi

Pismene izjave su izjave uprave klijenta koje potvrđuju određene teme ili podržavaju revizijske dokaze. Te su izjave potrebne revizoru kao dodatni dokaz u revizijskom angažmanu, budući da uprava priznaje svoje odgovornosti u određenim područjima i svjedoči o raznim pitanjima. Smatra se da su ovi prikazi potporni dokazi, pa su namijenjeni potvrđivanju ostalih revizijskih dokaza; odnosno revizor se ne bi trebao oslanjati samo na pisane izjave.

Revizor sastavlja formalni popis izjava i prosljeđuje ga klijentu na potpis, bilo od strane uprave ili onih koji su zaduženi za upravljanje klijentom.