Ocijenite ograde

Cijene ograde su pravila ili ograničenja koja omogućavaju kupcima da se segmentiraju u odgovarajuće kategorije cijena na temelju svojih potreba, ponašanja ili spremnosti za plaćanje. Ograde s tarifom obično se koriste u zrakoplovnoj i hotelijerskoj industriji kako bi prisilile kupce na skupine s višim ili slabijim platama. Na primjer:

  • Ponudite nižu cijenu koja se ne može povratiti i mora se platiti unaprijed, a koja ima za cilj onemogućiti poslovne putnike za koje je vjerojatnije da će promijeniti svoju rezervaciju u zadnji čas.

  • Ponudite nižu cijenu ako se putovanje dogodi tijekom vikenda, što obično isključuje poslovne putnike.

  • Ponudite nižu cijenu ako se kupnja vrši unaprijed, što će vjerojatno isključiti poslovne putnike koji obično planiraju putovanja u zadnji trenutak.

U svim prethodnim primjerima cjenovne ograde imaju za cilj prisiliti poslovne putnike da plaćaju najvišu moguću cijenu, a odmornicima ili slučajnim putnicima omogućiti pristup nižim cijenama. Čineći to, poduzeće zadržava najvišu cijenu za svoje najbolje kupce, istovremeno koristeći sniženje stope kako bi privuklo dodatne kupce.