Agencijski troškovi

Agencijski troškovi su troškovi povezani s razlikama između namjera agenta i nalogodavca, gdje nalogodavac nema potpunu kontrolu nad situacijom. Primjerice, dioničari će možda htjeti povećati zaradu po dionici usredotočujući se na smanjenje troškova, dok su menadžeri skloniji trošiti novac kako bi povećali svoje privilegije. Sljedeći odnos koji može rezultirati agencijskim troškovima je između izabranih političara i birača, gdje političari mogu poduzimati radnje koje štete interesima birača.

Te razlike u gledištu mogu dovesti do značajnih dodatnih troškova ili gubitka vrijednosti. Primjerice, kada menadžeri poduzeća krenu u posao u smjeru koji nije prihvatljiv za dioničare, dioničari će vjerojatnije prodati svoje dionice u poslu, što smanjuje tržišnu vrijednost dionica. Ovaj pad vrijednosti agencijski je trošak.