Troškovi sukladnosti

Troškovi sukladnosti uključuju sve troškove nastale kako bi se osiguralo da proizvod udovoljava minimalnim standardima kvalitete. Troškovi usklađenosti uključuju sljedeće:

  • Primjena standarda
  • Obuka zaposlenika
  • Procesna dokumentacija
  • Pregledi proizvoda
  • Ispitivanje proizvoda

Kad nastaju ti troškovi, namjera je izbjeći kvarove proizvoda.