Definicija prijevare

Prijevara je lažno predstavljanje činjenica, što rezultira time da je predmet prevare zadobio ozljedu djelujući na lažno predstavljenim činjenicama. Prevara rezultira time da se osoba odrekne nečega vrijednog ili se odrekne zakonskog prava. Na sudu se dokazuje pokazujući da su radnje počinitelja prijevare uključivale sljedeće elemente:

  • Lažni iskaz materijalne činjenice;

  • Znanje da je izjava neistinita;

  • Namjera pojedinca da prevari žrtvu;

  • Oslanjanje žrtve na izjavu; i

  • Ozljeda koju je pretrpjela žrtva kao rezultat prethodnih radnji.

Ključni element u prethodnoj definiciji je namjera. Tvrtka je u svojim financijskim izvještajima mogla davati lažne prikaze jednostavno zato što je računovodstveno osoblje pogriješilo u sastavljanju određenih financijskih podataka. To nije prijevara (iako je možda nesposobnost), jer nije postojala namjera pogrešno objaviti financijske izvještaje. Suprotno tome, ako kontrolor namjerno smanjuje pričuvu lošeg duga kako bi povećao dobit i time pokrenuo bonus za menadžerski tim, to je prijevara, jer je namjerno dana lažna izjava.