Računovodstveno mjerenje

Računovodstveno mjerenje predstavlja zbrajanje numeričkih podataka, obično u smislu jedinice valute. Na primjer, prodaja u izvještajnom razdoblju može se izraziti u dolarima prihoda. Također je moguće koristiti neku drugu mjernu jedinicu, poput sati radnog vremena zaposlenika ili sati strojnog vremena. Primjerice, zaposlenici provode 120 sati radeći na projektu savjetovanja. Korištenjem standardiziranog računovodstvenog mjerenja lakše je uspoređivati ​​rezultate tijekom određenog vremenskog razdoblja.