Definicija stoke

Stoka je stoka, svinje, konji, perad, ovce i male životinje koje uzgaja i uzgaja poljoprivredni proizvođač . Farma može uzgajati stoku na prodaju. Kad su životinje dostupne i drže se na prodaju, poljoprivredni računovođa može stoku vrednovati po prodajnoj cijeni, umanjenoj za sve procijenjene troškove zbrinjavanja. Ova opcija neto ostvarive vrijednosti dostupna je samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

  • Postoje pouzdane i ostvarive tržišne cijene životinja, koje se lako mogu odrediti

  • Troškovi zbrinjavanja su beznačajni i predvidljivi

  • Životinje su dostupne za trenutnu dostavu

Stoka ima tržišnu vrijednost koja se dodjeljuje inventaru i također bilježi kao promjena prihoda u računu dobiti i gubitka. Na kraju izvještajnog razdoblja, količina uzgojene stoke utvrđuje se i vrednuje na temelju tržišne cijene na kraju razdoblja. Ta se završna procjena zatim uspoređuje s procjenom koja je već na odgovarajućem računu zaliha od početka izvještajnog razdoblja; razlika se evidentira na računu prihoda.