Racioniranje kapitala

Racioniranje kapitala postupak je odlučivanja koji se koristi za odabir kapitalnih projekata kada je na raspolaganju ograničen iznos financijskih sredstava. Omjerivanje se također može nametnuti kada ima dovoljno sredstava, ali uprava ga ograničava na određene dijelove poslovanja kako bi naglasila ulaganja u druga područja. Postoji nekoliko načina za sudjelovanje u racionalizaciji kapitala, uključujući sljedeće:

  • Ograničite financiranje na ona područja koja će najvjerojatnije generirati najveći prinos.

  • Usmjeriti financiranje prema strateški važnim područjima.

  • Usmjerite sredstva na operacije uskih grla kako biste povećali propusnost.

  • Primijenite veći trošak kapitala na izračune neto sadašnje vrijednosti kako biste uklonili projekte s nižim povratom.

Može postojati ograničenje financiranja koje uzrokuje racionalizaciju kapitala kada poduzeće ne može dobiti financiranje iz vanjskih izvora po razumnoj cijeni ili kada uprava odluči dodijeliti raspoloživa sredstva u druge svrhe, poput isplate dividende investitorima.