Definicija tržišnog pristupa

Tržišni pristup metoda je vrednovanja koja se koristi za dobivanje vrijednosti imovine ili poslovanja. Prema ovoj metodi, cijene po kojima se nedavno prodala slična imovina koriste se kao osnova za procjenu imovine. Iznosi ovih nedavnih prodaja prilagođavaju se za bilo kakve razlike između karakteristika prodane imovine i karakteristika predmeta koji se vrednuje, s naglaskom na razlike u količini, kvaliteti i veličini. Izuzetnije usporedive jedinice obično se izbacuju ili se jako prilagođavaju, jer su možda uzrokovane posebnim okolnostima koje se ne odnose na ciljanu imovinu.

Tržišni pristup obično se koristi za utvrđivanje vrijednosti nekretnina. Također se može koristiti za vrednovanje bliskih poduzeća za koja ne postoje dionice kojima se javno trguje. Na primjer, nekretnina može prikupljati informacije o usporedivoj prodaji nekretnina u neposrednoj blizini nekretnine u vlasništvu klijenta i prilagoditi te cijene razlikama u površini zemljišta i kvadraturi zgrade kako bi došla do tržišne procjene ciljane nekretnine.

Ostale metode vrednovanja temelje se na trošku za ponovno stvaranje imovine ili na diskontiranim novčanim tijekovima koje ona generira.

Slični pojmovi

Tržišni pristup naziva se i pristup tržišne usporedbe i tržišno utemeljeni pristup.