Kako napisati knjigovodstveni zapis

Unos u dnevnik je metoda koja se koristi za unos računovodstvene transakcije u računovodstvene evidencije poduzeća. Svaki unos dnevnika mora generirati najmanje dva jednaka i kompenzirajuća unosa. To je zato što svaka transakcija uključuje promjenu na najmanje dva mjesta u knjigovodstvenim evidencijama, a ukupni svi tereti i krediti moraju se uravnotežiti. Na primjer:

  • Kada evidentirate fakturu dobavljača, to povećava i račun troškova i račun obaveza (obveza)

  • Kada zabilježite fakturu kupca, ona povećava i prihod i račun potraživanja (imovine)

  • Kada kupujete dugotrajnu imovinu, to povećava račun stalne imovine i smanjuje novčani račun

  • Kada plaćate zaposlenicima, to povećava trošak plaće i smanjuje novčani račun

Format unosa u dnevniku je da prvi stupac sadrži naziv / broj računa u koji se vrši unos, drugi stupac koji sadrži iznos terećenja koji se unosi i treći stupac koji sadrži iznos kredita koji se unosi. Naziv računa / broj računa koji se knjiži uvučen je. Također je korisno uključiti jedinstveni identifikacijski broj natuknice i datum unosa, kao i kratki narativni opis. Ako postoji velik broj unosa u dnevnik, možda ćete htjeti uključiti i blok potpisa odobrenja, kao i blok potpisa i datuma za osobu koja unosi unos dnevnika u računovodstveni softver. Format osnovnog unosa u časopisu je: