Građevinsko računovodstvo

Građevinsko računovodstvo je oblik projektnog računovodstva u kojem se troškovi dodjeljuju određenim ugovorima. Odvojeni posao postavlja se u računovodstvenom sustavu za svaki građevinski projekt, a troškovi se dodjeljuju projektu kodiranjem troškova na jedinstveni broj posla kako nastaju troškovi. Ovi se troškovi uglavnom sastoje od materijala i radne snage, uz dodatne troškove za stavke kao što su savjetodavne i arhitektonske naknade. Niz neizravnih troškova također se naplaćuje za građevinske projekte, uključujući troškove nadzora, najma opreme, troškove podrške i osiguranje. Administrativni troškovi ne naplaćuju se za građevinski projekt osim ako to kupac ne dopušta.

Prihod priznat po ugovoru može se temeljiti na dovršenoj ugovornoj metodi kada nije moguće utvrditi postotak završetka projekta. Kao što i samo ime govori, to znači da izvođač priznaje sav prihod i dobit od projekta tek kad je projekt dovršen. Češće se koristi metoda postotka završetka, prema kojem dobavljač priznaje prihod primjenjujući procijenjeni postotak završetka na ukupnu očekivanu dobit. Ovaj pristup omogućava dobavljaču da prizna prihode i dobit u redovitim intervalima tijekom trajanja projekta.

Kada je iznos koji je fakturiran na građevinskom projektu veći od nastalog troška, ​​razlika se tretira kao odgovornost dobavljača sve dok nastali trošak ne sustigne naplatu.