Neto dobit

Neto dobit rezultat je nakon što se svi troškovi oduzmu od prihoda. Ova je brojka zbirni rezultat svih operativnih i financijskih aktivnosti organizacije. Kao takvi, na njega se rutinski oslanjaju investitori, vjerovnici i zajmodavci pri donošenju odluka o tome kako postupati s tvrtkom. Neto dobit naziva se i donja crta, jer je pozicionirana na dnu računa dobiti i gubitka.

Neto dobit nije isto što i neto novčani tijekovi koji se pojavljuju u izvještaju o novčanim tokovima. Razlike između neto dobiti i neto novčanih tijekova uključuju vremenska pitanja koja se odnose na računovodstvo po načelu nastanka načela i smanjenje novčanih tokova uzrokovanih izdacima za osnovnu imovinu.