Uobičajeni popravci

Uobičajeni popravci izdaci su za popravke koji ne produljuju životni vijek sredstva ili povećavaju njegovu korisnost. Ovi se troškovi terete rashodima po potrebi. Da su umjesto toga zadovoljili jedan ili oba prethodna kriterija, popravci bi se umjesto toga kapitalizirali i vremenom teretili na teret. Primjer uobičajenog popravka je zamjena istrošenog dijela na stroju. Uobičajeni popravci obično su jeftiniji proizvodi.