Omjer zaostataka u prodaji

Omjer zaostataka u prodaji uspoređuje potvrđeni zaostatak narudžbi tvrtke s prodajom. Kada se mjeri na liniji trenda, mjerenje jasno pokazuje promjene koje će se vjerojatno pretvoriti u buduće varijacije u opsegu prodaje. Na primjer, ako omjer zaostataka u prodaji pokazuje stalni trend pada, to je snažan pokazatelj da poduzeće ubrzano rješava zaostatke bez obnavljanja zaostalih predmeta, pa može početi prijavljivati ​​smanjenje prodaje. Suprotan trend povećanja zaostataka u prodaji ne mora se nužno pretvoriti u poboljšanu buduću prodaju ako tvrtka ima usko grlo koje joj onemogućava ubrzanje brzine pretvaranja narudžbi kupaca u prodaju.

Podaci o narudžbi kupaca potrebni za ovaj omjer ne mogu se u potpunosti izvesti iz financijskih izvještaja tvrtke. Umjesto toga, mora se izvesti iz internih izvješća koja prikupljaju informacije o narudžbi kupaca.

Da biste izračunali omjer zaostataka u prodaji, podijelite ukupnu vrijednost rezerviranih narudžbi kupaca u dolarima s brojem neto prodaje u proteklom tromjesečju. Koristi se samo tromjesečna prodaja, a ne prodaja u posljednjih godinu dana, kako bi se pravilnije odražavala kratkoročna sposobnost tvrtke da generira prihod. Formula je:

Ukupni zaostatak narudžbi ÷ Tromjesečne prodaje

Različit način izvođenja istih podataka je izračunavanje broja dana prodaje koji se mogu izvesti iz postojećeg zaostatka narudžbe. Ova je brojka izvedena dijeljenjem prosječne dnevne prodaje po ukupnom zaostatku. Formula je:

Ukupan zaostatak narudžbe ÷ (Tromjesečne prodaje / 90 dana)

Kao primjer omjera zaostataka u prodaji, Henderson Mills izvještava o sljedećim podacima o prodaji i zaostatcima: