Obveza predviđene naknade

Predviđena obveza za naknadu (PBO) je procijenjena sadašnja vrijednost radničke mirovine, pod pretpostavkom da zaposlenik i dalje radi kod poslodavca. Te su informacije potrebne poslodavcu da bi se uzela u obzir obveza za mirovinu, ali su potrebne samo kada je mirovina različite vrste davanja. Ovaj koncept nije potreban kada poslodavac ima definirani plan doprinosa. PBO obično priprema i povremeno ažurira aktuarska služba treće strane.

Izračun PBO uzima u obzir niz čimbenika, uključujući pretpostavljeno povećanje plaće zaposlenika u budućnosti, što će povećati iznos mirovinske obveze. Izračun također uključuje procjenu stopa smrtnosti zaposlenih, kao i količinu usluge koju su zaposlenici već obavili.