Uzajamnog fonda

Uzajamni fond je portfelj vrijednosnih papira u vlasništvu mnogih ulagača, gdje svaki ulagač posjeduje udjele u portfelju. Fondom upravljaju upravitelji novca koji ulažu sredstva s ciljem povećanja povrata ulagačima, bilo iz prihoda ili iz kapitalne dobiti. Točna vrsta investicijske strategije u kojoj se bave upravitelji novca temelji se na investicijskim ciljevima navedenima u prospektu fonda. Uzajamni fond ima prednost u pružanju profesionalnih savjeta za ulaganje manjim ulagačima, koji inače ne bi imali pristup raznolikom portfelju.

Dionice uzajamnog fonda obično se kupuju i prodaju po neto vrijednosti imovine fonda. Ulagači naknadno doživljavaju dobitke i gubitke kako se neto vrijednost imovine mijenja. Neto vrijednost imovine izračunava se kao ukupni iznos vrijednosnih papira u portfelju, podijeljen s brojem izdanih dionica. Menadžeri fonda mogu procijeniti savjetodavnu naknadu ili naknadu za upravljanje koja se procjenjuje bilo kad se dionice kupuju ili prodaju, što se naziva prednjim teretom ili pozadinskim opterećenjem. Kada se ne naplaćuje nikakva savjetodavna ili upravljačka naknada, ona se naziva fond bez opterećenja.