Mogućnost povoljne kupnje

Opcija povoljne kupnje klauzula je u ugovoru o najmu koja omogućava najmoprimcu kupnju unajmljene imovine za znatno manje od njegove fer tržišne vrijednosti na datum raskida zakupa. Kada je ova opcija prisutna, najmoprimac se obično mora odnositi prema ugovoru o najmu kao prema financijskom najmu, gdje najmoprimac prepoznaje iznajmljenu imovinu u vlastitoj bilanci.