Internetska obrada

Internetska obrada stalni je unos transakcija u računalni sustav u stvarnom vremenu. Suprotno od ovog sustava je serijska obrada, gdje se transakcije mogu gomilati u hrpi dokumenata i unose se u računalni sustav u seriji.

Internetska obrada glavni je čimbenik poboljšanja upotrebljivosti računalnih izvješća, jer su podaci o njima aktualniji. Primjerice, osoblje skladišta može putem mrežne obrade skenirati crtične kodove pričvršćene za predmete u skladištu, čime dokumentira kretanje tih predmeta od mjesta do mjesta u skladištu. Netko tko traži inventar tada se može osloniti na te podatke kako bi utvrdio trenutno mjesto inventara. Pod starijim sustavom serijske obrade, ove transakcije prijenosa zaliha možda se neće učitati u računalni sustav do sljedećeg dana - do tada podaci o lokaciji inventara koje sustav pohranjuje nisu točni.

Iz perspektive iskorištavanja radne snage, serijska obrada može biti učinkovitija od mrežne obrade, jer zaposlenici mogu u kratkom vremenskom razdoblju provesti velik broj transakcija. Međutim, popratno smanjenje točnosti podataka u stvarnom vremenu u ovom okruženju i dalje čini skupnu obradu manjom alternativom mrežnoj obradi.