Neizravni financijski interes

Neizravni financijski interes je financijski interes koji je u korisnom vlasništvu putem investicijskog sredstva ili drugog posrednika kada korisnik ne kontrolira posrednika i ako nema ovlast nadzirati ili sudjelovati u investicijskim odlukama posrednika.

Koncept je od velike važnosti za revizora kada odlučuje je li on ili ona pravilno neovisan od klijenta koji svjedoči.