FOB pošiljka

Izraz FOB pošiljka kontrakcija je izraza "Besplatno na brodu." Izraz znači da kupac preuzima isporuku robe koju mu isporučitelj isporučuje nakon što roba napusti dockov pristanište isporučitelja. Budući da kupac preuzima vlasništvo na mjestu polaska s brodskog pristaništa dobavljača, dobavljač bi u tom trenutku trebao zabilježiti prodaju.

Kupac bi trebao zabilježiti porast zaliha u istoj točki (budući da kupac preuzima rizike i koristi od vlasništva, koji se događaju na mjestu polaska s brodskog pristaništa dobavljača). Također, prema ovim uvjetima, kupac je odgovoran za troškove otpreme proizvoda u svoj pogon.

Ako je roba oštećena u tranzitu, kupac treba podnijeti zahtjev nositelju osiguranja, jer kupac ima pravo vlasništva na robi tijekom razdoblja kada je roba oštećena.

Realno, kupcu je prilično teško evidentirati isporuku na mjestu otpreme, jer to zahtijeva odgovarajuću obavijest u sustav upravljanja zalihama kupca s vanjskog mjesta. Iz praktične perspektive, priznavanje primitka umjesto toga dovršava se na prihvatnom pristaništu kupca. Dakle, prodaja se evidentira kad pošiljka napusti prodavateljev objekt, a primitak se evidentira kad stigne u prodajni objekt kupca. To znači da postoji razlika između pravnih uvjeta aranžmana i tipičnog računovodstva.

Odjel za prijevoz kupca mogao bi inzistirati na uvjetima pošiljke FOB-a, kako bi mogao preuzeti potpunu kontrolu nad isporukom robe nakon što napusti docku isporučitelja.