Preliminarna revizija

Preliminarna revizija je terenski rad koji revizori obavljaju prije kraja ispitivanog razdoblja. Uključujući se u ovaj unaprijed posao, revizori mogu smanjiti opseg aktivnosti koje se moraju obaviti nakon što klijent zatvori svoje knjige, što ima sljedeće prednosti:

  • Revizori prebacuju rad iz svog osnovnog razdoblja rada, kada mnogi klijenti žele da revizije budu dovršene.

  • Revizijsko osoblje može biti zauzeto tijekom zaostalih razdoblja.

  • Revizori mogu izdavati mišljenja brže nego što bi to inače mogao biti slučaj. To posebno zabrinjava javna poduzeća koja moraju izdati revidirane financijske izvještaje u predviđenim rokovima.

  • Revizori mogu pregledati knjige i kontrole za novog klijenta, što im pomaže da planiraju redovitu reviziju kasnije tijekom godine.

Postoji niz zadataka koji se mogu izvršiti tijekom preliminarne revizije, uključujući sljedeće:

  • Ispitivanje klijentskih kontrola

  • Preliminarna analiza stanja na računu

  • Prilagođavanje planiranja za naknadni revizijski rad, na temelju prve dvije stavke

Ne izdaje se revizijsko izvješće kao dio preliminarne revizije; umjesto toga, ovaj bi se posao trebao smatrati ranom fazom redovite revizije koju organizacija prolazi.