Kapital viši od nom

Kapital koji je viši od nominalnog iznos je iznos koji investitori plaćaju tvrtki za svoje dionice, veći od nominalne vrijednosti dionice. Nominalna vrijednost je zakonski kapital po dionici i obično se ispisuje na licu certifikata o dionici. Budući da je nominalna vrijednost obično vrlo mali iznos po dionici, kao što je 0,01 USD, većina iznosa koji uplaćuju obično se klasificira kao kapital koji premašuje nominalnu vrijednost. Neke države dopuštaju izdavanje dionica koje uopće nemaju nominalnu vrijednost. U tim je slučajevima kapital koji prelazi nominalni iznos cjelokupni iznos koji investitori plaćaju tvrtki za svoje dionice.

Kada se trgovanje dionicama među investitorima (kao što je na burzi) ne vrši uplata izdavatelju, tako da nema promjene u iznosu kapitala koji je izdavatelj već zabilježio.

Iznos kapitala veći od nominalnog evidentira se na računu dodatnog uplaćenog kapitala i ima stanje kredita. Na primjer, ako ABC tvrtka proda 100.000 dionica svojih običnih dionica za 5 dolara po dionici, a nominalna vrijednost svake dionice je 0,01 američkih dolara, tada iznos kapitala koji prelazi nominalni iznos iznosi 499.000 američkih dolara (100.000 dionica x 4,99 američkih dolara po dionici) i bilježi se na sljedeći način: