Rezervat minerala

Rezerva minerala je onaj dio mineralnih resursa koji se ekonomski može iskopati, na temelju procjena i drugih podataka. Klasifikacija rezervi minerala može se dalje raščlaniti na sljedeće tri klasifikacije:

  • Dokazane rezerve . Rezervati u kojima su veličina, oblik, dubina i sadržaj minerala dobro utvrđeni.

  • Vjerojatne rezerve . Slično dokazanim rezervatima, ali mjesta za pregled, uzorkovanje i mjerenje udaljena su ili su na manje primjeren način.

  • Moguće rezerve . One nedokazane rezerve za koje analiza podataka sugerira manja je vjerojatnost da će se moći povratiti od vjerojatnih rezervi.

Smatra se da je razvojna faza rudnika započela kada uprava zaključi da postoje komercijalno obnovljive rezerve minerala i odlučila je razviti rudnik.