Odgođeni prihod

Odgođeni prihod je plaćanje kupca za buduću robu ili usluge. Prodavatelj ovu uplatu evidentira kao obvezu jer još nije zarađena. Odgođeni prihod uobičajen je među dobavljačima softvera i osiguranja koji zahtijevaju unaprijed uplate u zamjenu za razdoblja servisa koja mogu trajati više mjeseci.

Odgođeno priznavanje prihoda

Kako primatelj vremenom ostvaruje prihod, smanjuje saldo na računu odgođenog prihoda (zaduženjem) i povećava stanje računa računa prihoda (kreditom). Ovisno o uvjetima ugovora, prodajnom subjektu možda neće biti dopušteno priznati prihod dok sva roba nije isporučena i / ili usluge dovršene; to može iskriviti izvješće o uspješnosti poslovanja kako bi se prikazali rani gubici, a zatim dobit u kasnijim razdobljima.

Račun odgođenih prihoda obično se klasificira kao tekuća obveza u bilanci. Može se klasificirati kao dugoročna obveza ako se ne očekuje izvršenje u sljedećih 12 mjeseci.

Odgođeni prihod

Na primjer, Alpha Corporation unajmljuje Northern Plowing da ore svoje parkiralište i plaća 5000 USD unaprijed, tako da će Northern dati tvrtki prednost prvom oranju tijekom zimskih mjeseci. U trenutku plaćanja, Northern još nije zaradio prihod, pa bilježi svih 5000 USD na račun odgođenog prihoda, koristeći ovaj unos u dnevnik odgođenog prihoda: