Kartica glavne knjige materijala

Kartica knjige materijala ručni je zapis jedinica sirovina koje teku kroz skladište. Kartica obično sadrži informacije o sljedećim transakcijama:

  • Kupnja sirovina od dobavljača (evidentira se po primitku)

  • Prijenosi sirovina iz skladišta na proizvodni pod

  • Potvrde s proizvodnog poda za suvišne jedinice koje se ne koriste

  • Prilagodbe stanja na temelju rezultata periodičnog popisa zaliha

Kartica sadrži tekuće stanje na raspoloživim jedinicama svake vrste zaliha. Kartice glavne knjige materijala korisne su u sljedećim situacijama:

  • Da bi se vodila evidencija o trenutnoj ravnoteži svake vrste sirovine, kako bi se osiguralo da postoji dovoljno za podršku planiranim proizvodnim aktivnostima

  • Održavanje evidencije o količini upotrebe svake sirovine, što može pomoći u vremenu i iznosu budućih kupnji

  • Da biste imali osnovni dokument o razinama uporabe, u slučaju da se istražuje nestale jedinice

Kartice glavne knjige ne koriste se u računalnim sustavima za upravljanje skladištem, pa se tako često ne mogu naći u organizacijama s naprednijim sustavima.