Upravljana zarada

Upravljana zarada nastaje kada upravitelji poduzeća lažno manipuliraju prijavljenom razinom dobiti. Manipulacija je obično dizajnirana za povećanje dobiti, možda za poboljšanje cijene dionica poduzeća ili za kvalificiranje za zajam. Zarada se također može prilagoditi naniže kako bi se smanjio porezni teret poduzeća. Zaradom se može upravljati na više načina, poput ubrzanja ili odgađanja priznavanja prihoda, prilagođavanja rezervi za troškove i kapitalizacije troškova.