Izjava o vlasničkom kapitalu

Izvještaj o vlasničkom kapitalu prikazuje promjene u kapitalnom bilansu poduzeća tijekom izvještajnog razdoblja. Koncept se obično primjenjuje na samostalno poduzetništvo, gdje se prihod ostvaren tijekom tog razdoblja dodaje početnoj bilanci kapitala i oduzimaju se izvlačenja vlasnika. Rezultat je završno stanje na računu kapitala.

Iznos vlasničkog kapitala povećava se za prihod i doprinose vlasnika. Saldo se smanjuje gubicima i izvlačenje vlasnika. Dakle, format izvještaja o vlasničkom kapitalu može uključivati ​​sljedeće stavke:

Početni bilans kapitala

+ Prihod ostvaren tijekom razdoblja

- gubici nastali tijekom razdoblja

+ Vlasnički doprinosi tijekom razdoblja

- Vlasnik crta tijekom razdoblja

= Završni bilans kapitala

Na primjer, poduzeće ima kapital od 100 000 USD na početku izvještajnog razdoblja. Entitet zarađuje 15.000 USD prihoda, a vlasnik 5.000 USD podiže s računa kapitala. Dobiveni izvještaj o vlasničkom kapitalu otkriva sljedeće podatke:

$ 100.000 Početni kapitalni bilans

+15.000 prihoda

- 5.000 izvlačenja

= 110.000 USD Bilanca završnog kapitala

Izvještaj se također može opisati kao izvještaj o promjenama u vlasničkom kapitalu.