Serijska veza

Serijska obveznica je emisija obveznica pri kojoj se dio ukupnog broja obveznica isplaćuje svake godine. To rezultira postupnim smanjenjem ukupnog iznosa neizmirenog duga izdavatelja. Na primjer, desetogodišnja serijska obveznica s 1.000.000 USD imat će 100.000 USD obveznica koje dospijevaju jednom godišnje tijekom deset godina.

Serijska obveznica namijenjena je potpori financijskim potrebama kapitalnog projekta koji osigurava stalni tok sredstava za otplatu duga tijekom vremena. Na primjer, cesta s naplatom cestarine može zahtijevati početno financiranje izdavanjem obveznica, nakon čega se prihod od cestarine koristi za isplatu obveznica tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Ista situacija javlja se i u stambenom naselju, gdje se obveznice koriste za plaćanje izgradnje kompleksa, a rezultirajuće zakupnine koriste se za plaćanje obveznica.

Suprotno tome, serijske obveznice nisu prikladne kada će novčani tijekovi za koje se očekuje da će biti generirani projektom financiranim obveznicama biti neredoviti, odgođeni ili nesigurni. U takvim bi slučajevima strukturiranje obveznice kao serijske obveznice moglo rezultirati neizvršenjem obveza prilično rano u razdoblju otkupa.

Prednost izdavatelja serijske obveznice je što će se plaćati manje kamata tijekom vijeka trajanja obveznica, jer je ukupni iznos gotovine posuđen izdavatelju znatno smanjen. Prednost za investitora je smanjeni rizik od neispunjavanja obveza, jer izdavateljeva obveza otplate neprestano opada.