Definicija unosa u dnevnik

Pregled unosa u časopis

Unos dnevnika koristi se za bilježenje poslovne transakcije u računovodstvene evidencije poduzeća. Unos u dnevnik obično se bilježi u glavnoj knjizi; alternativno, može se evidentirati u pomoćnoj knjizi koja se zatim sažima i prebacuje naprijed u glavnu knjigu. Glavna knjiga se zatim koristi za izradu financijskih izvještaja za tvrtku.

Logika iza unosa u dnevnik je bilježenje svake poslovne transakcije na najmanje dva mjesta (poznato kao dvostruko knjiženje). Na primjer, kada generirate prodaju za gotovinu, to povećava i račun prihoda i račun gotovine. Ili, ako robu kupujete na račun, to povećava i račun računa s obvezama i račun zaliha.

Kako napisati članak

Struktura unosa u časopisu je:

  • Redak zaglavlja može sadržavati broj unosa u dnevnik i datum unosa.

  • Prvi stupac uključuje broj računa i naziv računa u koji je zapis upisan. Ovo je polje uvučeno ako je za račun koji se knjiži.

  • Drugi stupac sadrži iznos terećenja koji treba unijeti.

  • Treći stupac sadrži iznos kredita koji treba unijeti.

  • Podnožje također može sadržavati kratki opis razloga za unos.

Dakle, osnovni format unosa dnevnika je: