Protraćivanje imovine

Trošenje imovine opada u vrijednosti tijekom više vremenskih razdoblja. Taj se pad odražava u računovodstvenim evidencijama evidentiranjem troškova amortizacije za ovu imovinu. Razdoblje amortizacije namjerava se podudarati s istim vremenskim razdobljem tijekom kojeg dolazi do pada vrijednosti. Primjeri rasipanja imovine su računalna oprema, vozila i namještaj.

Isti koncept odnosi se i na prirodne resurse, poput minerala, koji opadaju u vrijednosti kako se vremenom troše. Iscrpljivanje se koristi za odražavanje ove promjene u računovodstvenim evidencijama.

Koncept se također odnosi na opcije svih vrsta; njihova vrijednost pada na nulu s datumom isteka ovih instrumenata.

Neka se osnovna sredstva vremenom mogu povećati, ali se i dalje amortiziraju. Na primjer, tržišna vrijednost zgrade može se povećati u skladu s promjenama na lokalnim tržišnim uvjetima.