Dividende u zaostatku

Zaostala dividenda je isplata dividende povezana s kumulativnim povlaštenim dionicama koja nije isplaćena do očekivanog datuma. Odbor direktora nije odobrio ove dividende jer izdavatelj nema dovoljno novca za izvršenje isplate. Umjesto toga, postojanje ove neplaćanja otkriveno je u fusnotama koje prate financijske izvještaje.

Zaostale dividende mogu se gomilati tijekom nekoliko sljedećih datuma isplate, ako financijske okolnosti poduzeća ne dopuštaju te isplate. Ako se situacija ikada popravi, upravni odbor tada će odobriti isplatu dijela ili svih tih dividendi. Nakon izdavanja odobrenja, ove se dividende u bilanci izdavatelja pojavljuju kao kratkoročna obveza.

Kada se isplate, zaostale dividende idu trenutnom imatelju pripadajuće povlaštene dionice. Ne izvršavaju se plaćanja za fizičku ili pravnu osobu koja je držala dionice u vrijeme kad su dividende kasnile.

Postojanje bilo kakvih zaostalih dividendi zabrinuto je za uobičajene dioničare, jer oni ne mogu dobiti nikakve dividende dok cjelokupni iznos zaostalih dividendi ne bude isplaćen povlaštenim dioničarima.