Porezni trošak

Porezni trošak iznos je koji državnom subjektu duguje pojedinac ili poslovni subjekt, na temelju primjene porezne stope na neku jedinicu ekonomske aktivnosti. Taj se trošak koristi za financiranje državnog tijela. Primjeri poreza koji mogu obuhvaćati porezni trošak su:

  • Porez na dohodak koji primjenjuje poreznu stopu na ostvareni dohodak.
  • Porez na nezaposlenost, koji primjenjuje poreznu stopu na plaće zaposlenika.
  • Upotrijebite porez koji primjenjuje stopu poreza na promet na proizvode koje je kupilo poduzeće i za koje porez na promet još nije plaćen.
  • Glavni porez koji primjenjuje iznos poreza na broj pojedinaca zaposlenih u poduzeću koje rade u državnoj nadležnosti.

Porezni trošak nije isto što i porezna obveza. Porezna obveza je iznos dugovanih poreza koji još nisu plaćeni. Porezna obveza može obuhvaćati i poreze koje poduzeće ubire u ime vlade i koje će biti uplaćene toj vladi. Primjer ovog posljednjeg slučaja su porezi na promet, koje poduzeće ubira od svojih kupaca, a zatim ih vraća državnom subjektu. Porez na promet evidentira kao porezni trošak kupac robe ili usluge, a ne prodavatelj.