Prosječni dionički kapital

Prosječni dionički kapital koncept je prosjeka koji se koristi za izravnavanje rezultata izračuna prinosa na kapital. Ovaj koncept donosi vjerodostojniji povrat mjere na kapital. Prosječni izračun glavnice dioničkog kapitala je početni dionički kapital uvećan za konačni dionički kapital, podijeljen s dva. Ti se podaci nalaze u bilanci tvrtke. Rezultirajuća formula je:

(Početni dionički kapital + Završni dionički kapital) ÷ ​​2 = Prosječni dionički kapital

Koncept je najkorisniji kod mjerenja povrata ulaganja u razdoblju u kojem je poduzeće prodalo veliku količinu dionica. U ovom će slučaju konačni iznos vlasničkog kapitala biti mnogo veći od početnog, što rezultira znatno nižim prinosom na izračun kapitala. Ako je prodaja dionica malo tijekom vremena, to znači da će linija trenda povrata na kapital mjerenja otkriti nagli pad u bilo kojem razdoblju u kojem se dionice prodaju, čak i ako su ukupni prinosi poslovanja s vremenom približno jednaki.

Koncept se može izravno ugraditi u formulu povrata kapitala, gdje je prosjek naveden u nazivniku, kako slijedi:

Neto dobit ÷ ((Početni dionički kapital + završni dionički kapital) ÷ ​​2) = Povrat na kapital