Zajamčena obveznica

Zajamčena obveznica je obveznica za koju isplatu glavnice i kamata jamči treća strana. Ovo se jamstvo koristi za ublažavanje rizika neplaćanja za investitore, koji će tada biti spremni platiti nižu efektivnu kamatnu stopu na dug. Stranke koje mogu garantirati obveznice su sljedeće:

  • Korporativni roditelji podružnica ili zajedničkih ulaganja koja izdaju obveznice

  • Osiguravajuće društvo

  • Vladin entitet