Primjeri nematerijalne imovine

Nematerijalna imovina je nefizička imovina koja ima vijek trajanja duži od jedne godine. Ta se imovina općenito priznaje kao dio stjecanja, gdje stjecatelju je dopušteno da određeni dio nabavne cijene dodijeli stečenoj nematerijalnoj imovini. Nekoliko interno generirane nematerijalne imovine može se prepoznati u bilanci subjekta. Primjeri nematerijalne imovine su:

 • Nematerijalna imovina povezana s marketingom

  • Zaštitni znakovi

  • Novine za masthead

  • Imena internetskih domena

  • Ugovori o nekonkurenciji

 • Nematerijalna imovina povezana s kupcima

  • Popisi kupaca

  • Naručivanje zaostataka

  • Odnosi s kupcima

 • Umjetnička nematerijalna imovina

  • Događaji performansa

  • Književna djela

  • Glazbena djela

  • Slike

  • Filmovi i televizijski programi

 • Nematerijalna imovina temeljena na ugovoru

  • Ugovori o licenciranju

  • Ugovori o uslugama

  • Ugovori o najmu

  • Ugovori o franšizi

  • Prava emitiranja

  • Ugovori o radu

  • Korisnička prava (poput prava na bušenje ili prava na vodu)

 • Nematerijalna imovina zasnovana na tehnologiji

  • Patentirana tehnologija

  • Računalni softver

  • Poslovne tajne (poput tajnih formula i recepata)