Negativna zadržana dobit

Kada poduzeće evidentira dobit, iznos dobiti, umanjen za dividende isplaćene dioničarima, evidentira se u zadržanoj dobiti, koja predstavlja račun glavnice. Kada poduzeće evidentira gubitak, i to se evidentira u zadržanoj dobiti. Ako iznos gubitka premašuje iznos dobiti koji je prethodno evidentiran na računu zadržane dobiti kao početna zadržana dobit, tada se kaže da tvrtka ima negativnu zadržanu dobit. Negativna zadržana dobit može nastati za profitabilno poduzeće ako distribuira dividende koje su u ukupnom iznosu veće od ukupnog iznosa njegove zarade od osnutka tvrtke.

Negativna zadržana dobit pojavljuje se kao saldo zaduženja na računu zadržane dobiti, umjesto kao kreditni saldo koji se obično prikazuje kod profitabilne tvrtke. U bilanci tvrtke negativna zadržana dobit obično se opisuje u zasebnoj stavci kao akumulirani deficit.

Negativna zadržana dobit može biti pokazatelj bankrota, jer podrazumijeva dugoročni niz gubitaka. U rijetkim slučajevima to također može ukazivati ​​na to da je poduzeće moglo posuditi sredstva, a zatim ih distribuirati dioničarima kao dividende; međutim, ova je radnja obično zabranjena ugovorima o zajmu.