Dobitak od umirovljenja obveznica

Dobitak od povlačenja obveznica nastaje kada obveznik otkupi obveznice manje od iznosa povezane obveze. Obveza je knjigovodstveni iznos obveznica; ovo je nominalna vrijednost obveznica, umanjeno za bilo koji neamortizirani popust (ili plus bilo koja neamortizirana premija), umanjeno za sve neamortizirane troškove izdavanja obveznica.

Na primjer, tvrtka je prije pet godina izdala 100.000 USD obveznica uz premiju od 5.000 USD. Neamortizirani saldo premije sada iznosi 4.000 USD. Knjigovodstveni iznos obveznice stoga iznosi 104.000 USD. Tvrtka otkupljuje obveznice za 102.000 USD. Razlika između cijene otkupa i knjigovodstvene vrijednosti iznosi 2000 USD, što je dobitak koji tvrtka može prepoznati prilikom povlačenja obveznica.