Definicija dopunjavanja sitnog novca

Do nadoplate sitnog novca dolazi kada se novčana sredstva dodaju u blagajnu u iznosu koji je dovoljan da vrati saldo gotovine u predviđeno stanje. Dopunjavanje je potrebno povremeno, jer se gotovinska plaćanja iz blagajne koriste za plaćanje usputnih troškova. Transakciju nadopunjavanja pokreće skrbnik sitnog novca.