Gornji red

Gornji redak odnosi se na stavku retka prihoda u računu dobiti i gubitka. Naziv dolazi iz pozicioniranja prihoda u prvom ili “gornjem” retku računa dobiti i gubitka. Organizacije akcije koje se poduzimaju radi povećanja svojih prihoda ponekad nazivaju rastom „gornje linije“. Za usporedbu, dno se odnosi na neto dobit koju generira poduzeće; naziv je izveden iz pozicioniranja linije neto dobiti na dnu računa dobiti i gubitka.