Neizravni rad

Neizravni rad je trošak bilo kojeg rada koji podupire proizvodni proces, ali koji nije izravno uključen u aktivnu pretvorbu materijala u gotove proizvode. Primjeri neizravnih radnih mjesta su:

  • Nadzornik proizvodnje

  • Nabavno osoblje

  • Osoblje za rukovanje materijalima

  • Osoblje za upravljanje materijalima

  • Osoblje za kontrolu kvalitete

Troškovi ovih vrsta neizravnog rada terete tvorničke troškove, a odatle proizvodne jedinice proizvedene tijekom izvještajnog razdoblja. To znači da troškovi neizravne radne snage povezani s proizvodnim procesom završavaju ili na kraju zaliha ili na cijeni prodane robe.

Neizravni rad također se odnosi na mnoge vrste administrativnih radnih mjesta, kao što su:

  • Bilo koja računovodstvena pozicija

  • Bilo koja marketinška pozicija

  • Bilo koja inženjerska pozicija

Troškovi ovih pozicija ne mogu se pratiti u proizvodnim aktivnostima, pa se terete za troškove po nastanku.

Troškovi obje vrste neizravnog rada mogu se u potpunosti opteretiti troškovima naknada i poreza na plaće za financijsku analizu ili računovodstvo troškova, jer su ti dodatni troškovi usko povezani s neizravnim radnim pozicijama.