Bruto zarada

Bruto zarada odnosi se na ukupnu zaradu pojedinca prije odbitka poreza na dohodak i ostalih poreza, kao i na sve odbitke koje je poslodavac nametnuo. Primjerice, zaposlenik ima 100 000 američkih dolara bruto zarade, nakon čega se 35 000 američkih dolara odbija za porez na dohodak, socijalno osiguranje, pokućstvo, zdravstveno osiguranje i dobrotvorne odbitke, a neto dobit iznosi 65 000 američkih dolara. Bruto zarada navedena je u savjetima o doznakama (platni spisak) koji su priloženi uz ček, zajedno s razvrstavanjem svih odbitka, što rezultira neto iznosom plaće.