Račun glavne knjige

Račun glavne knjige sadrži evidenciju poslovnih transakcija. To je zaseban zapis unutar glavne knjige koji se dodjeljuje određenoj imovini, obvezi, stavci glavnice, vrsti prihoda ili vrsti rashoda. Primjeri računa glavne knjige su:

 • Unovčiti

 • Potraživanja

 • Inventar

 • Dugotrajna imovina

 • Računi

 • Obračunati troškovi

 • Dug

 • Dionički kapital

 • Prihod

 • Troškovi prodane robe

 • Plaće i nadnice

 • Uredski troškovi

 • Amortizacija

 • Trošak poreza na dohodak

Podaci se pohranjuju na račun glavne knjige s početnim i završnim stanjem, koji se prilagođavaju tijekom obračunskog razdoblja zaduženjima i kreditima. Pojedinačne transakcije identificiraju se na računu glavne knjige s brojem transakcije ili drugim zapisom, tako da se može istražiti razlog zašto je transakcija unesena na račun glavne knjige. Transakcije mogu biti uzrokovane uobičajenom poslovnom aktivnošću, kao što je naplata kupcima ili bilježenje faktura dobavljača, ili mogu uključivati ​​prilagođavanje unosa koji zahtijevaju upotrebu unosa u dnevniku.

Podaci na računu glavne knjige sažimaju se u zbrojeve na razini računa prikazane u izvještaju o probnom bilansu, koji se pak koriste za sastavljanje financijskih izvještaja.

Račun glavne knjige može imati oblik elektroničkog zapisa ako se koristi računovodstveni softverski paket ili stranice u pisanoj knjizi ako se računovodstvene evidencije vode ručno.

Slični pojmovi

Račun glavne knjige poznat je i kao račun.