Prihod od kamata

Prihod od kamata je iznos kamata koji je ostvaren u određenom vremenskom razdoblju. Ovaj se iznos može usporediti s saldom ulaganja kako bi se procijenio povrat ulaganja koji tvrtka generira. Iznos kamata možda je plaćen u gotovini ili je možda obračunat kao zarađen, ali još nije plaćen. U potonjem slučaju, prihodi od kamata trebaju se evidentirati samo ako je vjerojatan primitak gotovine, a vi možete utvrditi iznos uplate koja će se primiti.

Prihod od kamata ostvaruje se od ulaganja koja plaćaju kamate, poput štednog računa ili depozita. To nije isto što i dividenda koja se isplaćuje imateljima običnih dionica ili povlaštenih dionica poduzeća i koja predstavlja raspodjelu zadržane dobiti izdavatelja. Također, kazne koje kupci plaćaju zbog dospjelih potraživanja mogu se smatrati prihodom od kamata, budući da se te isplate temelje na korištenju sredstava tvrtke (npr. Potraživanja) od strane treće strane (kupac); neke tvrtke radije ovu vrstu prihoda označavaju kao kazneni prihod.

Prihodi od kamata evidentiraju se na računu prihoda od kamata u glavnoj knjizi. Ova se stavka obično prikazuje odvojeno od troškova kamata u računu dobiti i gubitka.

Prihodi od kamata obično su oporezivi; za ovaj oblik dohotka primjenjuje se uobičajena stopa poreza na dohodak.

U banci se višak iznosa kamata zarađenih na ulaganja iznad iznosa isplaćenih za depozite naziva neto prihod od kamata.