Troškovi iz džepa

Troškovi iz vlastitog džepa odnose se na troškove zaposlenika koji zahtijevaju gotovinsko plaćanje. Poslodavac tim radnicima obično nadoknađuje troškove putem izvještavanja o troškovima i sustava plaćanja čekovima. Primjeri troškova iz vlastitog džepa su:

  • Kupnja benzina, parkirališta i cestarina dok se bavite tvrtkom
  • Trošak poslovnog ručka s klijentom
  • Trošak nagradne kartice koja se daje zaposleniku

Ako zaposlenicima ne budu nadoknađeni ovi troškovi, možda će ih moći navesti kao odbitne troškove u pojedinačnim poreznim prijavama, što smanjuje njihovu poreznu obvezu.

Pojam ima specifičniju primjenu u pogledu troškova zdravstvene zaštite. U ovom slučaju, pojedinac snosi troškove iz vlastitog džepa kada je potrebno platiti dio troškova zdravstvene zaštite pružatelju zdravstvene zaštite. To uključuje odbitke i doplate.

Suprotno tome, svi nenovčani troškovi, poput amortizacije i amortizacije, ne smatraju se troškovima iz džepa. Nadalje, glavni izdaci kao što su osnovna sredstva ili planirani izdaci kao što su računi koje podnose dobavljači ne smatraju se troškovima iz džepa.