Troškovi proizvodnje

Proizvodni troškovi su troškovi nastali tijekom proizvodnje proizvoda. Ti troškovi uključuju troškove izravnog materijala, izravnog rada i općih troškova proizvodnje. Troškovi su obično prikazani u računu dobiti i gubitka kao zasebne stavke. Subjekt snosi ove troškove tijekom proizvodnog procesa.

Izravni materijal su materijali koji se koriste u izradi proizvoda. Izravni rad je onaj dio troškova rada proizvodnog procesa koji je dodijeljen jedinici proizvodnje. Režijski troškovi proizvodnje primjenjuju se na jedinice proizvodnje na temelju različitih mogućih sustava raspodjele, poput izravnih radnih sati ili nastalih strojnih sati. Primjeri vrsta troškova koji se mogu uključiti u opće troškove proizvodnje uključuju:

  • Plaće i plaće za osiguranje kvalitete, industrijski inženjering, rukovanje materijalima, upravljanje tvornicom i osoblje za održavanje opreme

  • Dijelovi i pribor za popravak opreme

  • Komunalne usluge u tvornici

  • Amortizacija na tvorničku imovinu

  • Tvorničko osiguranje i porezi na imovinu

Kada obračunavate zalihe, uključite sve proizvodne troškove u troškove zaliha u toku i gotovih proizvoda.