Mjenica

Mjenica je pisani sporazum prema kojem se jedna strana obvezuje platiti drugoj stranci određeni iznos gotovine na neki budući datum. Datum može biti fiksni datum negdje u budućnosti ili na zahtjev. Bilješka obično sadrži sljedeće podatke:

  • Ime primatelja uplate
  • Ime proizvođača (uplatitelja)
  • Iznos koji treba platiti
  • Kamatna stopa koja se odnosi na dug
  • Datum dospijeća
  • Potpis izdavatelja i potpisan datum

Primatelj uplate je imatelj zadužnice. Nakon što se osnovna sredstva uplate primatelju, primatelj otkazuje bilješku i vraća je proizvođaču. Mjenica se razlikuje od IOU-a po tome što se u njoj navode specifičnosti otplate, dok IOU samo priznaje da dug postoji.